View all newsletters
Receive our newsletter - data, insights and analysis delivered to you
Sponsored by Grundfos

GRUNDFOS iSOLUTIONS PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

White Paper

GRUNDFOS iSOLUTIONS PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

By Grundfos

GRUNDFOS iSOLUTIONS PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

By Grundfos
Enter your details to receive the free white paper:

Čerpadlo neexistuje izolovaně. Vždy je součástí většího systému, který spolupracuje s celou řadou dalších systémů. Proto při vývoji nových systémů myslíme nejen na čerpadlo, ale bereme v úvahu celý systém. Svědčí o tom naše elektronická řešení i Grundfos iSOLUTIONS.

Grundfos E-solutions – integrovaná inteligence

Řešení Grundfos E-solution obsahuje čerpadlo, motor a frekvenční měnič v jednom výrobku. Protože frekvenční měnič neustále přizpůsobuje otáčky čerpadla podle potřeby, je možné dosáhnout významných úspor energie čerpadla.

Grundfos iSOLUTIONS – optimalizace vašeho čerpacího systému

Grundfos iSOLUTIONS je nejnovějším přírustkem do portfolia Grundfos a posouvá inteligenci na zcela novou úroveň.

Podle studií o úsporách energie v USA a EU spočívá největší potenciál úspor v lepším řízení systému. Komplexní přístup totiž v průměru sníží až 20 % celkové spotřeby energie vaší aplikace.

V této brožuře se můžete seznámits tím, jak mohou E-solutions prospět vybraným aplikacím a jak může Grundfos iSOLUTIONS zvýšit výkon ještě více.

Websites in our network
Select and enter your corporate email address Tech Monitor's research, insight and analysis examines the frontiers of digital transformation to help tech leaders navigate the future. Our Changelog newsletter delivers our best work to your inbox every week.
 • CIO
 • CTO
 • CISO
 • CSO
 • CFO
 • CDO
 • CEO
 • Architect Founder
 • MD
 • Director
 • Manager
 • Other
Visit our privacy policy for more information about our services, how Progressive Media Investments may use, process and share your personal data, including information on your rights in respect of your personal data and how you can unsubscribe from future marketing communications. Our services are intended for corporate subscribers and you warrant that the email address submitted is your corporate email address.
THANK YOU